Belépés

Online felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó és 31 vendég van a webhelyen.

Közzétételi Lista

A közzétételi lista jelenleg bővítés alatt áll. Néhány menüpont még nem került feltöltésre. Türelmét köszönjük.

Felvételi tájékoztató a 2017-2018-as tanévre

Az intézmény nyitva tartásának rendje a Szervezeti és Működési Szabályzat alapján

Az intézmény éves programjainak, eseményeinek ütemterve

A pedagógiai-szakmai (tanfelügyeleti) ellenőrzés megállapításai

Pedagógiai Program

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szakmai alapdokumentum

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat

Házirend

A tanulmányok alatti vizsgák ideje

Az iskolai osztályok száma, osztálylétszámok

A régi osztályozó, különbözeti és javítóvizsgák követelményei tantárgyanként, évfolyamonként, a 2012-13 tanév előtt kezdő tanulók részére

Az új osztályozó, különbözeti és javítóvizsgák követelményei tantárgyanként, évfolyamonként, a 2012-13 tanévben és az után kezdő tanulók részére

A dolgozatok megírásának szabályai

A hétvégi házi feladat szabályai

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások (szakkörök) igénybevételének lehetősége

Az érettségi vizsgák átlageredményei (pdf)

Az országos mérés-értékelés eredményei (pdf)

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok (pdf)

A pedagógusok iskolai végzettsége a betöltött munkakörök alapján (pdf)

A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők száma, iskolai végzettsége, szakképzettsége

webmaster, Cs, 2009-10-01 07:21