Igazgatói köszöntő

 

Kedves Látogató!

Köszöntöm Önt abból az alkalomból, hogy a Kinizsi Pál Gimnázium megújult honlapjára látogatott. Intézményünk gimnáziumi nevelő-oktatómunkát folytat.

 

 

 

                                                                                                                                    Kavecsánszkiné Pál Erika                                                                                                            igazgató

2013. augusztus 16-tól látom el az igazgatói feladatokat. Az általam vezetett intézmény nyitott, barátságos légkörű, várja a nyugodt körülmények között tanulni vágyókat. Célom az iskola hagyományaira építve, értékeit megtartva élhető, tanárok és diákok számára szakmai fejlődést biztosító iskola működtetése. Tantestületünk felkészültsége magas színvonalú, a kihívásokat bátran vállaló pedagógusokból áll. Elkötelezettségüknek és szakmai tudásuknak köszönhetően sok diákunk a középiskolai évek alatt közép- és felsőfokú nyelvvizsgát szerez, több tantárgyból emelt szintű érettségit tesznek. Jó munkahelyi légkörben, egymást megbecsülve dolgozunk, mely a kis tantestület nagy előnye. Örömmel tölt el bennünket, ha a diákokat és a szülőket elégedettnek látjuk. A tehetséges, szorgalmas tanuló eredményt hoz önmaga, családja és iskolája számára is.

Hiszem, hogy településünk fejlődésének, jövőjének egyik fő része a középiskolai oktatás jelenléte. Tanulmányi eredményeinkkel, városi ünnepségeken való részvétellel, jó hangulatú programokkal igyekszünk aktív szerepet vállalni a város életében.

Abonyban a középfokú oktatás 1958-ban indult. Az iskola fennállása óta több igazgató vezette az intézményt, az idősebb generáció jól emlékszik rájuk.

Kolozsvári Gyula 1958 – 1960-ig,

Pátkay Imre 1960 – 1962-ig,

Dr. Remenár Géza 1962 – 1965-ig,

Pásztor Mihály 1965 – 1970-ig,

Dóka Jánosné 1970 – 1980-ig.

Az újraindult gimnázium és a gépíró szakiskola első igazgatója Fodor László volt, 1990 – 1996-ig. Fontos volt számára, hogy itthon, Abonyban tanuljanak a gimnáziumi képzést választó tanulók.

Szűcs Sándor 1996 – 2002-ig vezette az intézményt. Bevezetésre került a szakközépiskolai képzés 1997-ben.

2002 – 2008-ig dr. Balangó László igazgató irányítása alatt folyt a pedagógiai munka. Nagy hangsúlyt fektetett az idegennyelvi képzésre. Bevezettük a nyelvi előkészítő osztályt, diákjaink jó része szerzett, és szerez azóta is középfokú nyelvvizsgát iskolánkban.

Dévainé Kazinczy Sára igazgatónő 2008 – 2013-ig szervezte a tanárok és diákok közös életét. Az ő nevéhez fűződik az intézmény ötvenéves évfordulójának méltó megünneplése. Az iskolaépület felújítása is erre az időszakra esett, így a főépületben biztonságos, tiszta körülmények között folyhat a tanítás.

Mindannyian arra törekedtek, hogy színvonalas oktatást nyújtson ez a miniatűr középiskola.

Munkámmal igyekszem biztosítani, hogy gimnáziumunk továbbra is sok-sok érdeklődő diák és tanítani szerető pedagógus intézménye legyen.