Belépés

Online felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó és 18 vendég van a webhelyen.

Igazgatói tanévnyitó beszéd


Tisztelettel és szeretettel köszöntöm
iskolánk ünnepélyes tanévnyitójának minden résztvevőjét!
Kedves Diákok!
Még biztosan mindannyian a nyári élmények hatása alatt álltok, és nem is igen akarjátok elhinni, hogy véget ért a hosszú szünet. De azért van pár jó dolog is ebben a mai napban, mert bizonyára örültök annak, hogy újra láthatjátok az ismerős arcokat, a hiányzó barátokat, osztálytársaitokat.
Induljon számotokra ez az új iskolaév 3 nagyon fontos üzenettel, mégpedig azért, hogy minden reggel mosolyogva, jó érzéssel léphesse át tanár és diák egyaránt ennek az iskolának a küszöbét!
1. Van egy rossz hírem, tanulni az idén is kell. Éppen ezért kérlek benneteket, engedjétek tanáraitoknak, hogy képességeiteket tovább fejlesszék, hiszen a ti hozzáállásotokon, jóindulatotokon is múlik, hogy fegyelem van-e egy tanórán.
2.Tanulmányaitokban és a sportban legyen köztetek tiszta és tisztességes a verseny!
3. Az osztályaitokban és az iskolában kialakult közösségeket pedig ápoljátok, erősítsétek, és ne széthúzzátok!
Kívánom, hogy legyen derűs ez az iskola, de ugyanakkor legyen rend is!
Fontos változás az ország életében, hogy az iskolák nagy része állami fenntartású lett, az iskolák a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ irányítása alatt látják el a nevelő-oktató munkát. Mi a ceglédi tankerülethez tartozunk. Mindez azt jelenti, hogy nem az abonyi képviselő-testület dönt az iskolában zajló folyamatokról, hanem az állami fenntartó, a Klebelsberg intézmény. Az abonyi önkormányzathoz, illetve a karbantartási munkálatok tekintetében az Abokom Nonprofit Kft.-hez a működtetés, vagyis a rezsiköltségek révén tartozunk. Törekszünk minden partnerintézménnyel az eredményes együttműködésre, bízunk az adott szó igazában és megköszönjük, ha segítségükkel fejlődik az iskolánk.
Kiemelten fontos feladatom, hogy ezen az ünnepségen elmondjam, továbbá a városban megjelenő hírcsatornákon közzétegyem, hogy a Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola az idén is, jövőre is fogad tanulókat, lesz jövőre 9. b osztály. Az iskola keresztmetszete most valóban szűkebb. Az átmeneti nehézséget az okozza, hogy a szakképzési rendszer országosan átszervezés alatt áll. Az átszervezést a kis intézmények élik meg a legnehezebben. El kell hitetnem, meg kell győznöm az embereket arról, hogy iskolánk túléli a nehéz időszakot. Valamilyen mértékben biztosan változni fog az életünk. Egyrészt az állami központosítás miatt, másrészt az iskolavezetés élén bekövetkezett személyi változás révén. Augusztus 16-a óta vagyok igazgatója az intézménynek. Amikor átadták a kinevezést, azt mondták, hogy leljem örömömet ebben a munkában. Én továbbítom ezt az üzenetet kollégáim, munkatársaim, a diákok és a szülők felé.
Köszöntöm a legfiatalabb tanulóinkat, a 9. Ny osztályt, a nyelvi előkészítősöket.
Nagyon örülünk nektek, vártunk már benneteket! A mai naptól más jellegű iskolai élet vár rátok, mint a megszokott általános iskolában. Legyetek szorgalmasak, érdeklődjetek, tanuljatok a felsőbb évesektől és tanáraitokból, hogy szüleitek veletek együtt örüljenek!
Tisztelt Szülők!
Lehet, hogy Önök most aggódnak egy kicsit, érthető, hiszen változás van a család életében. Kérem, bízzanak bennünk! Mi pedagógusok mindent meg fogunk tenni azért, hogy a ránk bízott féltett kincseik - a gyermekeik - ügyes, okos és intelligens fiatalokká váljanak. Bízzanak tanárainkban, ugyanakkor szeretném megkérni Önöket, hogy segítsék pedagógusaink munkáját gyermekeik boldogulása érdekében! Mi továbbra is nyitottak, együttműködők és felkészült pedagógusok vagyunk, de biztosan nem tévedhetetlenek! Éppen ezért kérem Önöket, osszák meg velünk véleményüket, tapasztalataikat az iskoláról! Mondják el, ha úgy gondolják, valamit jól csinálunk, mert nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek, a pedagógusok is örülnek az elismerésnek. Jelezzék azonban még időben azt is, ha valamiről más a véleményük! Beszéljük meg a problémákat, és tegyünk közösen a megoldásért! Az intézmény valamennyi pedagógusához bizalommal fordulhatnak kérdéseikkel, javaslataikkal! Bízom benne, hogy a szülők és az iskola együttműködésének eredményeképpen jó tanulmányi eredmények születnek majd.
Tisztelt Kollégáim!
Az új tanév megnyitása előtt kérek mindenkit, hogy a 2013/2014-es tanévben is dolgozzunk együtt, közösek legyenek céljaink. Törekedjünk arra, hogy ez év folyamán is minél több gyermekünk érjen el sikereket tanulmányaikban, a zenében vagy akár a sportban! És bár az iskola alapvetően a tanulásról szól, fontos, hogy élményeket is adjon! Az osztálykirándulások, az iskolai bajnokságok, a nyári táborok, egy közös színházlátogatás mind-mind új élményekkel gazdagíthat, és nem utolsósorban fontos építőkocka lehet egy valódi közösség kialakításában, formálásában!
A következőkben bemutatom az osztályfőnököket.
9. ny osztály Zámbori Anett angol szakos tanárnő
9. a osztály Mészáros Bernadett magyar-történelem szakos
Oklevelek átadása, gratulálok a diákoknak és a felkészítő tanároknak egyaránt

10. b osztály Herédi János matematika-fizika szakos
11. a osztály Gulyás Antal angol szakos
11. b osztály Tamasi Gyopárka magyar és földrajz szakos
12. a osztály Juhászné Lengyel Mária angol szakos
12. b osztály Szabados László informatika szakos, műszaki tanár
13. a osztály Reich Lászlóné angol szakos tanárnő.

A tantestületben bekövetkezett változások:
Dévainé Kazinczy Sára tanárnő, igazgatónő, a jövőben a szolnoki gépipari szakközépiskolában vállalt állást,
N. Szabó Mihályné tanárnő nyugdíjba ment,
Király Borbála és Berkesiné Nagy Mariann tanárnő a Somogyi iskolában olyan sok órát kapott, hogy nálunk már nem lehet órájuk,
A német nyelv tanításában Katona Brigitta tanárnő vállalt részt, a rajzot Molnár Gyöngyi tanárnő, az éneket Csőke Judit tanárnő tanítja.

Szakköröket is hirdetünk a tanév kezdetén. Lesznek érettségire felkészítő órák is.Fontosnak tartom e helyen is kiemelni: egész évre szól egy szakkörre vagy más délutáni foglalkozásra való beiratkozás!
A tantermekről néhány szót: az udvari épületben, a gettó már gettónak se jó, olyan mértékű beázást szenvedett, hogy életveszélyessé nyilvánították, a villanyvezetéket lekötötték, így az nem használható. Az ebédlő viszont kap egy tisztasági festést a jövő héten, így szeptember 2. hetében már lehet órákat tartani. Addig is a legújabb madáretető, mely Herédi tanár úr munkáját dicséri, tanteremként funkcionál.
Most a legidősebb tanulóinkhoz fordulok. Ti lettetek iskolánk legnagyobb diákjai, nagykorúak vagytok. Legnagyobb feladatotok: a továbbtanulás megszervezése, fel kell készülni a felvételire, ki kell választani azt az iskolát, ahol szakmát tanultok, úgy kell szervezni az életeteket ebben a tanévben, hogy sikerrel járjatok a jövőben. Kívánom, hogy ezeknek tudatában egyre növekvő felelősségtudattal végezzétek munkátokat, vegyetek részt az iskolai életben, hogy igazán gyümölcsöző legyen utolsó évetek iskolánkban.
  És végül, de nem utolsósorban kollégáimnak tolmácsolnám Hamvas Béla üzenetét: „A fény csak abban válikáldássá, aki másnak is ad belőle... Amit szerzel, amit elérsz, amit tudsz, amit átélsz, oszd meg.”
Tegyünk meg minden tőlünk telhetőt, hogy a 2013/2014-es tanév is mindenki számára sikeres legyen!

A 2013/2014-es tanévet ezennel megnyitom!

webmaster, H, 2013-09-02 15:24
Hírek | Rendezvények