Belépés

Online felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó és 36 vendég van a webhelyen.

A új osztályozó, különbözeti és javítóvizsgák követelményei tantárgyanként, évfolyamonként

Az iskolai tanulmányok alatti vizsgák

A vizsgák szervezésére a 20/2012. EMMI rendelet 64. § - 78. §-a az iránymutató.
Minden vizsgázónak a vizsgák megkezdése előtt 10 perccel meg kell jelenni.
A vizsga reggel 8 órától délután 17 óráig tarthat.

Osztályozó vizsgát szervez az iskola:

 1. Abban az esetben, ha előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni a tanuló:
  az adott tanév április 20-30. közötti munkanapokon, az iskola által megjelölt napon.
 2. Abban az esetben, ha a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen eléri a 250 tanítási órát:
  az adott tanév első félévének utolsó hetében.
  második félévének utolsó hetében.
 3. Abban az esetben, ha a tanuló magántanulóként teljesíti a tanulói jogviszonyát.
  az adott tanév első félévének utolsó hetében.
  második félévének utolsó hetében.

Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik.

Különbözeti vizsga:

Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait folytatni kívánja. Különbözeti vizsgát azokból a tantárgyakból kell tennie, amelyeket korábban nem tanult.

Különbözeti vizsga letételére minden tanévben két alkalommal van lehetőség:

 • január 3-15. közötti munkanapokon, az iskola által megjelölt napokon,
 • augusztus 21-31. közötti munkanapokon az iskola által megjelölt napokon.

Javítóvizsga:

Javítóvizsga letételére minden évben augusztus 21-31. közötti munkanapokon van lehetőség az iskola által megjelölt napokon.

Az osztályozó vizsga, különbözeti vizsga, pótló és javítóvizsga az alábbi részekből állhat:

Írásbeli vizsga:

 • a rendelkezésre álló maximális idő tantárgyanként 60 perc
 • egy vizsganapon legfeljebb 3 írásbeli vizsgát lehet tartani
 • a vizsgázó kérésére legalább tíz, legfeljebb harminc perc pihenőidőt kell biztosítani.

Szóbeli vizsga:

 • egy tantárgyból egy vizsgázó maximum 15 percig felel
 • minden vizsgázónak legalább 30 perc felkészülési időt kell biztosítani, kivéve az idegen nyelvet
 • a tétel kifejtéséhez szükséges segédanyagokat a vizsgázó választja ki a vizsgán, a segédanyagokról a vizsgáztató tanár gondoskodik
 • egy vizsganapon legfeljebb 3 szóbeli vizsgát lehet tartani
 • az egyes tantárgyak között legalább 15 perc pihenőidőt kell biztosítani a vizsgázó számára.

Magyar nyelv és irodalom

Általános vizsgakövetelmények
Irodalom 9. évfolyamos gimnáziumi osztály
Irodalom 10. évfolyamos gimnáziumi osztály
Irodalom 11. évfolyamos gimnáziumi osztály
Irodalom 12. évfolyamos gimnáziumi osztály
Nyelvtan 9. évfolyamos gimnáziumi osztály
Nyelvtan 10. évfolyamos gimnáziumi osztály
Nyelvtan 11. évfolyamos gimnáziumi osztály
Nyelvtan 12. évfolyamos gimnáziumi osztály

Történelem

Általános vizsgakövetelmények
9. évfolyamos gimnáziumi osztály
10. évfolyamos gimnáziumi osztály
11. évfolyamos gimnáziumi osztály
12. évfolyamos gimnáziumi osztály

Matematika

Általános vizsgakövetelmények
9. évfolyamos nyelvi előkészítő osztály
9. évfolyamos gimnáziumi osztály
10. évfolyamos gimnáziumi osztály
11. évfolyamos gimnáziumi osztály
12. évfolyamos gimnáziumi osztály

Angol nyelv

9. évfolyamos nyelvi előkészítő osztály
9. évfolyamos gimnáziumi osztály
10. évfolyamos gimnáziumi osztály
11. évfolyamos gimnáziumi osztály
12. évfolyamos gimnáziumi osztály

Német nyelv

Általános vizsgakövetelmények
9 .ny évfolyamos nyelvi előkészítő osztály
9 a nyelvi előkészítő osztály
9. c évfolyamos gimnáziumi osztály
10.a évfolyamos nyelvi előkészítő osztály
10.c évfolyamos gimnáziumi osztály
11. a évfolyamos nyelvi előkészítő osztály
11 c osztály vizsgakövetelények
12. a évfolyamos nyelvi előkészítő osztály
12. c évfolyamos gimnáziumi osztály

Fizika

Általános vizsgakövetelmények
9.a és 9.c osztály
10.a és 10.c osztály
11.a és 11.c osztály

Kémia

9. évfolyamos gimnáziumi osztály
10. évfolyamos gimnáziumi osztály

Biológia

10. évfolyamos gimnáziumi osztály
11. évfolyamos gimnáziumi osztály
12. évfolyamos gimnáziumi osztály

Földrajz

Általános vizsgakövetelmények
9. évfolyamos gimnáziumi osztály
10. évfolyamos gimnáziumi osztály

Testnevelés

9. évfolyamos nyelvi előkészítő gimnáziumi osztály
9. évfolyamos gimnáziumi osztály
10. évfolyamos gimnáziumi osztály
11. évfolyamos gimnáziumi osztály
12. évfolyamos gimnáziumi osztály

Emberismeret és etika

Általános vizsgakövetelmények
12. évfolyamos gimnáziumi osztály

Informatika

9. évfolyamos nyelvi előkészítő osztály
9. évfolyamos gimnáziumi osztály

Ének-zene

10. évfolyamos gimnáziumi osztály
11. évfolyamos gimnáziumi osztály

Rajz és művészeti ismeretek

Általános vizsgakövetelmények
10. évfolyamos gimnáziumi osztály
11. évfolyamos gimnáziumi osztály
12. évfolyamos gimnáziumi osztály

Mozgóképkultúra és médiaismeret

Általános vizsgakövetelmények
9. évfolyamos gimnáziumi osztály

ági, Cs, 2014-01-30 09:26