Ösztöndíjak iskolánkban

 

A kinizsis diákok előtt több lehetőség is van, hogy pályázatot nyújthassanak be.

 
1. Kinizsi ösztöndíj
A díjat Kókai-Dudinszky Mónika, Abony város alpolgármester asszony alapította. A díj célja kitűnő tanulmányi eredmény elérésének ösztönzése. Az a diák nyerheti el a havonta 20 000 ft-os díjat fél éven keresztül, aki az előző félévben a legjobb tanulmányi eredményt érte el az iskolában a bizonyítvány alapján. (A nyelvi előkészítő osztály tanulói még nem lehetnek díjazottak.)
 
2. Ki?-Te! Természettudományos ösztöndíj
A díjat Habony Zsolt, iskolánk egykori diákja alapította. Az ösztöndíj célja az informatika és a természettudományos tantárgyak népszerűsítése a diákok körében, összege 20 000 Ft hat hónapon keresztül. A díjra pályázni kell az iskola honlapjáról letölthető űrlap segítségével minden félév elején. Az a diák nyeri el az ösztöndíjat, aki benyújtja pályázatát, és egy, a tantestület tagjaiból álló háromfős bizottság odaítéli neki.
 
3. Kinizsi – díj
A díjat a Fiatalok Egészséges Életmódjáért Egyesület és a Gimnázium Tantestülete alapította. A díj annak a tanulónak adományozható, akinek a 11. vagy 12. évfolyamon az iskolai teljesítménye példaértékű társai előtt.
 
4. Tóth János – díj: 
A díjat a 2018-2019-es tanévben Tóth János tanár úr családja és a Gimnázium Tantestülete alapította. A díj annak a tanulónak adományozható, aki tanulmányi eredményekben és sporteredményekben kiemelkedő teljesítményt nyújt. Előnyben részesül az a tanuló, aki a katonai/honvédelmi alapismeretek tantárgyból kimagasló eredményt ér el.
 
5. Béri Balog Ádám középiskolai ösztöndíj: 
A pályázatot a Honvédelmi Minisztérium hirdeti meg, azoknak a tanulóknak, akik
  • magyar állampolgársággal rendelkeznek;
  • az ösztöndíjpályázat kiírásának félévében részt vesznek a „Katonai/Honvédelmi alapismeretek” tantárgy tanulásában;
  • a pályázat benyújtása előtti tanulmányi félévben legalább 4,50 átlagú tanulmányi eredményt értek el, továbbá
  • példás magaviseletű értékelést és testnevelésből legalább „jó” érdemjegyet szereztek.
  • az ösztöndíj havi mértéke a költségvetési törvényben meghatározott honvédelmi illetményalap 50%-a (2020-ban 22 300 Ft), melyet egy tanévre lehet elnyerni.