Ahogy a Kinizsi Gimnázium látja a központi írásbeli felvételit

A Kinizsi Pál Gimnázium magyar és matematika szakos tanárai szeptember óta rendszeresen készítették fel az írásbeli vizsgára az abonyi általános iskola 8.-os tanulóit péntek délutánonként matematika és magyar tantárgyból. Nem kis elszántság és kitartás kellett a diákok részéről, hiszen egy-egy fárasztó hét után ültek be a gimi padjaiba. A lelkesedésük és motivációjuk példaértékű volt.

Az általános iskolákban tartott előkészítő foglalkozások mellett azért is volt javasolt a gimis előkészítő, mert azok a pedagógusok tartották, akik évek óta részt vesznek a felvételi feladatlapok javításában. Így az évek alatt rendszeresen felmerülő feladattípusok előkerültek az előkészítőkön is. Kellett is, hiszen a felvételi feladatlapok elsősorban nem az általános iskolai tudást mérik, hanem a diákok kompetenciáit.

Január első hetén próba felvételit írattunk a diákokkal, megteremtve az „igazi” felvételi körülményeit:
-külön padban, segédeszközök nélkül, 45 perces feladatlapokkal

A következő pénteken megkapták kijavítva a dolgozatokat, ahol felhívtuk a figyelmüket a típushibákra.
Január 20-án délelőtt 10 órakor pedig elkezdődött az írásbeli felvételi vizsga.

Néhány szó a felvételikről:

         Az idei felvételi matematika feladatsorát a nyolcadikosok többsége nehéznek találta. Ezt a javítás során tapasztaltak is alátámasztják: a szokatlanul sok szöveges feladattal a diákok zöme nehezen boldogult.

Szaktanári szemmel azt láttuk, hogy a feladatsor változatos módon kérte számon a felvételizők tudását, megtalálhatók voltak benne a megszokott feladattípusok, de akadtak kreativitást igénylő kérdések is.

Az első öt feladat nem okozhatott meglepetést, a számolási készség mérése, kombinatorika, mértékegység átváltás, diagramelemzés illetve síkgeometria gyakorlatilag mindegyik előző feladatsorban előfordult. A 9. példához hasonló térgeometriai problémák megoldása szintén gyakran szerepelt a felvételiken. Véleményünk szerint a fenti feladatok átlagos nehézségűek voltak, megfeleltek az előző években tapasztalt színvonalnak.

        A szöveges feladatokra a legnehezebb felkészülni, nehezen megy a szöveg értelmezése, illetve a benne szereplő információk matematikai formába öntése, ami látszott is a három ilyen jellegű példa javítása során. Ezek közül legtöbb sikerélmény a 7. számú feladatnál adódott a felvételizők számára. A 6. és a 10. feladatban viszont csak kevesen produkáltak értékelhető gondolatmenetet. Egy-két diák ügyesen, következtetéssel oldotta meg a feladatot, sokan ezekhez a példákhoz hozzá sem fogtak, akik pedig elkezdték, általában nem tudták a szöveg alapján a megfelelő egyenletet felírni. Szerencséjük volt a tanulóknak, hogy egy teljesen félre értelmezett egyenletet felírva, de azt jól megoldva az egyenletrendezés lépéseire is kaphattak pontokat

       A magyar nyelvi feladatlap hasonló volt a korábbi évekéhez. Az igekötők megválasztása, a versértelmezés és a helyesírás a korábbi feladatsorokhoz hasonlóan szokott módon tette próbára a felvételizőket.

A digitális eszközökön alkalmazott hangulatjelek felismerésére épülő feladat a legtöbb tanulónak jól sikerült. A közmondásokkal, szólásokkal kapcsolatos feladatban idén is szerepeltek kevésbé ismert közmondások is, de ez nem befolyásolhatta a helyes megoldásokat.

      Amit tapasztaltunk, hogy a feladat utasításait nem mindig vették figyelembe a diákok, csak a feladat megfogalmazásában kiemelt szavakra koncentráltak.

Az 1. feladatban a hibás válaszért pontlevonás járt, ez jelezve is volt a feladatban.

Más esetben több válaszelem volt megadva, mint amennyit fel kellett használni.

A javítási-értékelési útmutatóban több esetben is két helyes válasz esetén volt adható egy pont.

A fogalmazásnál idén először lett meghatározva, hogy mennyi a minimum (4 mondat), ami már értékelhető.

Évről évre azt látni, hogy a diákok izgulnak a megmérettetéstől, ami befolyásolhatja a teljesítményüket.

Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy nemcsak az írásbelin elért eredmény pontszámai számítanak, hanem a hosszú éveken át tartó munkával megszerzett év végi/félévi jegyekből számolt pontok is hozzáadódnak a felvételi sikerességéhez.

A mi iskolánk továbbra is várja azon tanulók jelentkezését, akik kellő kitartással, szorgalommal bírnak, és céljuk az akadályok legyőzése.

Milyen lehetőségek várnak azokra, akik a Kinizsi gimit választják?

-4 +1 évfolyamos angol nyelvi előkészítős osztály

-4 évfolyamos (hagyományos) gimnáziumi osztály

-2 idegennyelv tanulása (angol és német)

-választható új tantárgyak: katonai alapismeretek, pszichológia-társadalomismeret

-alacsony létszámú nyelvi csoportok, nyelvvizsga és próba nyelvvizsga lehetőségek

-pezsgő iskolai élet (színház, farsang, kirándulások, túrák)

-jutalomkirándulások

-mindenkit megmozgató Sportnap, Szüreti nap

-kiemelt figyelem a tehetséges és a felzárkóztatást igénylő tanulóknak

Ami elvárás minden kinizsis diákkal szemben:

-fegyelem

-tisztelet

-motiváció

-kitartás

Ha tetszett ossza meg!