A dolgozatok megírásának szabályai

Házirend 9. pontja szerint:

„Naponta csak egy nagydolgozatot/témazárót írhatnak a diákok, ez azonban nem zárja ki a további – kisebb mennyiségű tananyagot magába foglaló – szóbeli és írásbeli számonkéréseket. A nagydolgozatok időpontját egy héttel korábban bejelenti minden szaktanár, illetve az érintett osztállyal egyezteti … Ha a diák a témazáró megírásakor hiányzik, pótlólagosan bármely tanítási napon megíratható vele a témazáró, függetlenül attól, hogy az adott tanítási napon érintett-e másik témazáró megírásában.”

Pedagógiai Program Helyi Tantervének egységes osztályozási rendszere szerint:

„A tanév utolsó két hetében új témazáró dolgozat nem íratható, csak pótló. A szaktanár kötelessége a tanulókkal az év végi osztályozó értekezlet előtt megíratni minden témazáró dolgozatot.”

Ha tetszett ossza meg!