Digitális oktatás – etikett

Etikett a digitális tanítás-tanulás idejére a Kinizsi Pál Gimnáziumban.

Felmérésünk alapján minden diákunknak rendelkezésére áll internet, valamint okos eszköz/ laptop/ számítógép. Papír alapú feladatlapok postán küldése nem szükséges.

Érvényes: 2020.03.31-től

  1. A tanítási órák ideje alatt a pedagógus és a diák is elérhető kell, hogy legyen.
  2. Az előre bejelentett élő (online) órára a diák köteles bejelentkezni. Ha technikai okok miatt nem tud, jelzi előre az órát tartó tanárnak az óra idején, a probléma felmerülésének idején.
  3. A kiosztott feladatokat határidőre elvégzi a diák, és a pedagógus által meghatározott informatikai felületre visszaküldi.
  4. Amennyiben a diák nem jelzi a pedagógus felé, hogy nem tud részt venni az élő órán, a feladatokat nem adja le határidőre, elégtelent kaphat a szaktanár döntése alapján.
  5. A pedagógus az osztálynak/csoportnak  az  órarendi  óra tényleges  idejére oszt ki órai feladatokat, illetve tart élő online órát.
  6. Az élő (online) órán a diák megfelelően felkészülve, teljes odafigyeléssel vesz részt, a digitális, etikai szabályokat.
  7. A pedagógus által közzétett saját hang- és videófelvételek továbbítása és más célokra való felhasználása tilos.

Ha tetszett ossza meg!