Tájékoztató

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője

2017. január 25-én 08-16 óráig a Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola emeleti aulájában

az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. A vizsgázó kérésére a saját kiértékelt dolgozatáról az iskola másolatot készít, melynek ára 10Ft/A4-es oldal.

A vizsgázó és szülője a javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig (2017. január 26.) – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

A vizsga részletes eredményeit tartalmazó értékelő lapot

2017. február 08-án 08-16 óráig a Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola emeleti aulájában

lehet átvenni.

A felvételi vizsga feladatlapjai és javítókulcsai 2017. január 21-én 13 órától a www.oktatas.hu honlapon tekinthetők meg.

Ha tetszett ossza meg!